Historie

I Sverige startet man med samiske idrettskonkurranser allerede i 1946, da med konkurranser mellom skolene. Tanken om et eget Samisk Idrettsforbund oppsto og Svenske Samers Idrettsforbund (SSIF) ble da opprettet i 1948.

I 1950 ble det frste store samiske mesterskapet arrangert i Vilhelmina, som var kjempe vellykket. Det ble et stort folkemte, med nrmere 1000 tilskuere som fulgte konkurransene.

SVL Smiid Val?tallanlihttu - Samenes Idrettsforbund ble opprettet i 1979. I denne samiske sammenslutningen var svenske, finske og norske foreninger og organisasjoner med. De skulle igangsette egne idretter for samene. Det gikk ikke slik de hadde tenkt. Det var bde tungrodd og vanskelig organisere arbeidet for samene i tre land.

I 1990 ble SVLs organsisasjonsstruktur endret og ny nordisk idrettsforbund SVL ? SRF ( Smiid Val?tallanlihttu ? Samenes Riksidrettsforbund) ble opprettet. Samtidig ble de tre distriktsforbundene opprettet, det svenske distriksforbundet (SVL-R), det finske distriksforbundet(SVL-S) og det norske distriktsforbundet (SVL-N).

Samtlige distriksforbund har 2 representanter hver i SVLs styre. Forbundenes hyeste organ er Samisk Idrettsting, som arrangeres hvert tredje r.

Fotballen dannet eget forbund i 2003.

23.05.2007
Emil Dragvik Bakken
Untitled Document