Organisasjonskart
 
 
 

rsmtet er SVL-Ns hyeste organ, og har p grunnlag av medlemslagenes samtykke lov til fatte beslutninger som angr samisk idrett og drift av forbundet.

 

Styret bestr av forbundets leder og nestleder samt ledere fra de ulike fagutvalgene, til sammen fem personer.

 

SVL-N har tre fagutvalg; ski- og sommeraktivitetsutvalg, reinkappkjringsutvalg og kompetanse-, kultur- og utviklingsutvalg. Utvalgene har ansvar for den praktiske gjennomfring av aktivitetene i samarbeid med medlemslagene.

 

Styret er organisasjonens hyeste myndighet mellom rsmtene. Styret skal st for realiseringen av satsingsomrdene og utviklingsarbeidet i samarbeid med medlemslagene.

 

Administrasjonen er bindeleddet mellom styret og medlemslagene, og har samme formaliserte ansvar overfor utvalgene som for styret.

 

Medlemslag skal drive og organisere samisk idrett etter SVL-Ns formlsparagraf og vedtekter. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

 

 

 

 

SVL-N er etter SVLs organisasjonskart et "distriktsforbund", med Norge som sitt avgrensede virkeomrde. Distriksforbund har man ogs i Sverige og Finland.

 

 

 

 

19.01.2017
Emil Dragvik Bakken
Untitled Document