Kompetanse-, kultur- og utvikling
Leder
Emil Dragvik Bakken 
E-post: dragvikbakken@gmail.com
Tlf. +47 93489924

Medlem
Magne Henriksen
E-post: magnehenriksen@hotmail.com 
Tlf. +47 
 
 
Medlem
Elle Márjá K. Eira (permisjon)
E-post: emkeira@gmail.com
Tlf. +47 96040265

1. Varamedlem
Jarle Johansen
E-post: jarlejoh@alten.no
Tlf. +47 95975908

2. Varamedlem
Lise Marianne Johnsen
E-post:l-marjoh@online.no
Tlf: +47 41273845
24.05.2007
Webveahkki
Untitled Document