Doaibmadoarjja

Retningslinjer for tildeling av aktivitetstilskudd for samisk idrett.

Mål for tilskuddsordning:
Opprettholde og videreutvikle særegne samiske idrettsaktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede.
- Få flere deltakere til samisk idrett.
- Stimulere det frivillige arbeidet rettet mot målgruppene.
- Stimulere lagene til å drive planmessig organisert breddeaktivitet for målgruppene.
- Stimulere til mangfold i fysiske aktiviteter for målgruppene
- Bidra til økt omfang av idrett og fysisk aktivitet i befolkningen.

Aktiviteter det kan søkes til:
Langrenn med lassokasting
Løp med lassokasting Lassokasting
Reinkappkjøring
Andre samiske idrettsaktiviteter

Målgruppe:
- Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) i SVL-Ns medlemslag
- Funksjonshemmede
- Voksne

Kriterier for måloppnåelse:
- Antall gjennomførte aktiviteter
- Antall deltakere

Tildelingskriterier:
- Søknader behandles med årlig søknadsfrist.
- Søknader må være innenfor SVL-Ns retningslinjer.  
- SVL-Ns søknadsskjema skal benyttes
Utbetalingsvilkår:
-Revidert og årsmøtegodkjent driftsregnskap for foregående år.
- årsmelding fra foregående år.

Vedtatt på styremøtet 13.-14.mai 2009
Revidert og vedtatt 24.09.2011

26.04.2016
Webveahkki
Untitled Document