Investerendoarjja
Retningslinjer for tildeling av investeringstilskudd

Vedtatt p styremtet 19.11.2009
Revidert og vedtatt 24.09.2011

Ml for tilskuddsordningen
-Opprettholde, videreutvikle og legge til rette for utvelse av sregne samiske idrettsaktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede.
-Tilrettelegge for f flere deltakere til samisk idrett.
- Stimulere til mangfold i fysiske aktiviteter bidra til kt omfang av samisk idrett og fysisk aktivitet i befolkningen.

Investeringstilskudd kan bl.a.skes til:
- Lassoer
- Reinhorn
- Startbokser til reinkappkjring
- Sikkerhetsnett/gjerde
- Delfinansiering av investeringer /utstyr til anlegg for samisk idrett

Mlgruppe:
- Barn (6-12 r) og ungdom (13-19 r) i SVL-Ns medlemslag
- Funksjonshemmede
- Den samiske befolkningen

Tildelingskriterier: Sknader behandles fortlpende av SVL-Ns styre. Sknader m vre innenfor SVL-Ns retningslinjer.  SVL-Ns sknadsskjema skal benyttes.  Det skal utarbeides beskrivelse av hvordan tilskuddet skal bidra til kt deltakelse innen samisk idrett.
Utbetalingsvilkr: Nr tiltaket igangsettes utbetales 50 % av tilskuddet ved anmodning. Resterende utbetales nr tiltaket er gjennomfrt, utgiftene dokumentert og rapport foreligger. Tilskuddet kreves tilbakebetalt dersom tiltaket ikke gjennomfres innen sluttdato.
Revidert driftsregnskap godkjent av rsmtet for foregende r. rsmelding/rsmteprotokoll fra foregende r.

Dersom tilskuddet er p kr. 100.000,- eller hyere skal regnskapet vre revidert av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Jf. retningslinjer for konomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som fr tildelt spillemidler til idrettsforml fra KKD, fastsatt 13.05.2008

26.04.2016
Webveahkki
Untitled Document