LŠgidandoarjja
Cup-konkurranser
Kr. 5000,- til hver konkurranse

Distriktsmesterskap (DM)
Kr. 15 000

Samemesterskap (SM) - nŚr det arrangeres i Norge
Kr. 30 000


Tilskudd utbetales etterskuddsvis og etter anmodning fra arrangÝren.
26.04.2016
Webveahkki
Untitled Document