RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SVL-N UNGDOMSSTIPEND.
  1. Det tildeles hvert år ungdomsstipend til aktive idrettsutøvere tilknyttet SVL-Ns meldemslag. Stipendets størrelse er på inntil kr. 10 000 og deles ut til ungdom mellom 13 og 20 år.

  2. Stipendet skal ha som formål å motivere og stimulere til å videreutvikle den samiske idretten, ved at idrettsutøvere fortsatt ønsker å drive sin idrett som gode ambassadører for den samiske idretten.

  3. Kandidaten skal vise gode holdninger og være et godt eksempel for andre utøvere, samt ha deltatt aktivt i aktiviteter i regi av SVL-N og dets medlemslag.

  4. Søkeren skal begrunne hvordan stipendet skal brukes. Begrunnet søknad må sendes inn av søkeren selv, SVL-Ns medlemslag eller andre.

  5. En utøver kan bare motta SVL-Ns ungdomsstipend en gang.

  6. SVL-Ns styret foretar utvelgelse av stipendmottaker etter innstilling fra kompetanse-, kultur- og utviklingsutvalg.

  7. SVL-N ungdomsstipend tildeles årlig i forbindelse på årsmøtet.
22.01.2017
Webveahkki
Untitled Document